⚕️ Nguyên Nhân Đau Bụng Kinh Dữ Dội
⚕️ Nguyên Nhân Đau Bụng Kinh Dữ Dội

Thông thường, nguyên nhân đau bụng kinh dữ dội ở chị em phụ nữ khi đến ngày kinh nguyệt thường được chia ra làm 2 nguyên nhân chính: Nguyên nhân thứ phát và nguyên nhân nguyên phát.