⚕️ Không Ra Khí Hư Có Sao Không?
⚕️ Không Ra Khí Hư Có Sao Không?

Với câu hỏi không ra khí hư có sao không? Câu trả lời là Có. Âm đạo không ra khí hư gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục của chị [Xem thêm]